برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان امام موسی کاظم (ع) 23 الی 29 تیر ماه 97
 
 
 
 
 
 
تخصص ردیف نام پزشک شنبه 
یکشنبه
دو شنبه 
سه شنبه  
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال 1 دکتر نعمتی  عصر صبح  صبح صبح صبح
 
           
   
داخلی 2  دکتر کمالی
عصر صبح  صبح صبح  صبح    
                 
جراحی عمومی 3 دکتر مجرب
صبح صبح صبح        
   
           
بیهوشی 4 دکتر حجت پناه
 صبح و عصر
صبح و عصر
 صبح        
                 
زنان و زایمان 5 دکتر فاضل زاده
عصر  صبح  
صبح
صبح    
         
     
قلب و عروق 6
دکتر صادقی
        صبح  
                 
چشم 7  دکتر زارع        
صبح و عصر
 

 
 
             
پوست 8
دکتر حسین پور
        صبح و عصر  صبح
                 


 

 
             
                 
 

             
                 
عمومی 9 دکتر اسمعیل زاده
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر
10 دکتر بامشاد
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-25 8:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ