برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان امام موسی کاظم (ع) 25 تا 31 شهریور 96
 
 
تخصصردیفنام پزشکشنبه 
یکشنبه
دو شنبه 
سه شنبه  
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
داخلی1دکتر آگاه صبحصبحصبحصبحصبح
  
         
اطفال2دکتر نعمتی صبحصبحصبحصبحصبح  
         
جراحی عمومی3دکتر دیلمی    صبح 
  
4دکتر کمالی  
 صبح   
        
زنان و زایمان5دکتر شیربانی
صبح صبحصبحصبح

  
         
چشم6دکتر عظیمی     صبح و عصر 
         
رادیولوژی7دکتر پاک نهاد        صبح و عصر
         
عمومی8دکتر خسرویصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصر
9دکتر برزوصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصرصبح و عصر
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-26 7:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ