برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان امام موسی کاظم (ع) 20 تا 26 آبان ماه 96
 
 
تخصص ردیف نام پزشک شنبه 
یکشنبه
دو شنبه 
سه شنبه  
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال 1 دکتر نعمتی  صبح صبح صبح صبح صبح    
                 
داخلی 2  دکتر آگاه  صبح صبح  صبح صبح      
                 
جراحی عمومی 3 دکتر مجرب
 صبح صبح صبح صبح صبح    
                 
بیهوشی 4 دکتر شیبانی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر    
                 
زنان و زایمان 5 دکتر فاضل زاده
صبح صبح صبح
صبح

صبح
   
                 
قلب و عروق  6 دکتر طاهری      صبح صبح      
                 
چشم 7 دکتر عظیمی           صبح و عصر  صبح
                 
عمومی 8 دکتر احصائی
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر
9 دکتر حقیقی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-22 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ