برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان امام موسی کاظم (ع) 19 الی 25 اسفند ماه 96
 
 
 
 
تخصص ردیف نام پزشک شنبه 
یکشنبه
دو شنبه 
سه شنبه  
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال 1 دکتر نعمتی  عصر صبح صبح        
           
   
داخلی 2  دکتر کمالی  عصر صبح  صبح صبح صبح    
                 
جراحی عمومی 3 دکتر مجرب
 عصر صبح صبح صبح صبح    
                 
بیهوشی 4 دکتر حجت پناه
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح      
                 
زنان و زایمان 5 دکتر فاضل زاده
عصر عصر  
صبح
صبح    
                 
قلب و عروق  6 دکتر صادقی
         صبح    
                 
چشم 7 دکتر زارع            
صبح و عصر
 
             
طب فیزیکی و توانبخشی 8
دکتر بارچی نژاد        صبح      
                 
پوست
9
دکتر حسین پور
        عصر    صبح و عصر  
                 
رادیولوژی 10
دکتر زارع
        عصر    صبح و عصر    صبح و عصر
                 
عمومی 12 دکتر شایان
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر
13 دکتر بامشاد
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-21 7:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ