اردیبهشت ماه 96

ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
 

خرداد ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
جمعه
96/3/05
مهارت های زندگی ( شناختی و فکری)
پنجشنبه 96/3/11 مهارت های زندگی ( مهارت های رفتاری)
شنبه  96/3/13 کارگاه پایش ایمنی بیمار
پنجشنبه 96/3/18 مهارت های زندگی ( نگرشی و شناختی)
شنبه  96/3/27 ارتباطات بر اساس الگوی ISBAR
 سه شنبه 96/3/30 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
چهارشنبه 96/3/31 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
 

تیر ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
پنجشنبه 96/4/01
مبانی کنترل عفونت در بخش های درمانی
چهارشنبه 96/4/07 مهمان دو دقیقه ای
شنبه 96/4/10 کارگاه احیاء قلبی ریوی پیشرفته
یکشنبه
96/4/11 احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته
شنبه 96/4/17 کارگاه احیاء قلبی ریوی پیشرفته
یکشنبه 96/4/18 کارگاه احیاء قلبی ریوی پیشرفته
 سه شنبه 96/4/27 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
چهارشنبه 96/4/28 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
 

مرداد ماه 96


ایام هفته
تاریخنام دوره
چهارشنبه96/5/11
مهارت و کنترل خشم ( ویژه نگهبانان)
شنبه96/5/14
حجاب و نقش آن در سلامت روان
یکشنبه96/5/15
حجاب و نقش آن در سلامت روان
یکشنبه96/5/22
تکنیک پیشگیری و درمان زخم های فشاری
   
 


شهریور ماه 96

ایام هفته
تاریخنام دوره
یکشنبه96/6/05
کارگاه آموزشی نحوه استفاده از سرنگ پمپ و نگهداری آن
دوشنبه96/6/06
کارگاه آموزشی نحوه استفاده از سرنگ پمپ و نگهداری آن
شنبه96/6/11آشنایی با تریاژ به روش ESI
سه شنبه96/6/28نحوه صحیح تزریق خون و فرآورده های خونی (هموویژیلانس)
پنجشنبه96/6/30کنترل عفونت و بهداشت محیط
 


مهر ماه 96

ایام هفته
تاریخنام دوره
دوشنبه96/7/3
آموزش دستگاه ونتیلاتور پرتابل
چهارشنبه96/7/5
نارسایی قلبی
دوشنبه96/7/10آموزش دستگاه ونتیلاتور پرتابل
 شنبه96/7/15کارگاه آموزشی گزارش نویسی جامع پرستاری
 یکشنبه96/7/30کنترل عفونت و بهداشت محیط
 
 

آبان ماه 96

ایام هفته
تاریخنام دوره
دوشنبه96/8/1
بررسی سطح هوشیاری
چهارشنبه96/8/8
گزارش نویسی  پرستاری
دوشنبه96/8/11اورژانس های تروما
 شنبه96/8/24آموزش حفاظت ایمنی و پدافند غیر عامل

 
آذر ماه 96

ایام هفته
تاریخ نام دوره
چهارشنبه و
پنج شنبه
96/9/22 الی 96/9/23
مهارت و کنترل استرس
چهارشنبه و
پنج شنبه
  96/9/29 الی 96/9/30 بررسی مسائل و مشکلات شغلی مامورین حراست و نحوه ارتباط موثر با خانواده
 

دی ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
 شنبه 96/10/2  مهارت های ارتباطی
یک شنبه  96/10/3  نحوه گفتن خبر بد
شنبه 96/10/23  آسیب شناسی عرفان های نو ظهور ( غیر حضوری )
 چهارشنبه و
پنج شنبه
96/10/27 الی 96/10/28  نحوه کنترل عبور و مروور مراجعین و بازدید وسایل نقلیه
 

بهمن ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
     
     
     
 

اسفند ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
     
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ