اردیبهشت ماه 96

ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
 

خرداد ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
جمعه
96/3/05
مهارت های زندگی ( شناختی و فکری)
پنجشنبه 96/3/11 مهارت های زندگی ( مهارت های رفتاری)
شنبه  96/3/13 کارگاه پایش ایمنی بیمار
پنجشنبه 96/3/18 مهارت های زندگی ( نگرشی و شناختی)
شنبه  96/3/27 ارتباطات بر اساس الگوی ISBAR
 سه شنبه 96/3/30 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
چهارشنبه 96/3/31 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
 

تیر ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
پنجشنبه 96/4/01
مبانی کنترل عفونت در بخش های درمانی
چهارشنبه 96/4/07 مهمان دو دقیقه ای
شنبه 96/4/10 کارگاه احیاء قلبی ریوی پیشرفته
یکشنبه
96/4/11 احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته
شنبه 96/4/17 کارگاه احیاء قلبی ریوی پیشرفته
یکشنبه 96/4/18 کارگاه احیاء قلبی ریوی پیشرفته
 سه شنبه 96/4/27 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
چهارشنبه 96/4/28 آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک
 

مرداد ماه 96


ایام هفته
تاریخنام دوره
چهارشنبه96/5/11
مهارت و کنترل خشم ( ویژه نگهبانان)
شنبه96/5/14
حجاب و نقش آن در سلامت روان
یکشنبه96/5/15
حجاب و نقش آن در سلامت روان
یکشنبه96/5/22
تکنیک پیشگیری و درمان زخم های فشاری
   
 


شهریور ماه 96

ایام هفته
تاریخنام دوره
یکشنبه96/6/05
کارگاه آموزشی نحوه استفاده از سرنگ پمپ و نگهداری آن
دوشنبه96/6/06
کارگاه آموزشی نحوه استفاده از سرنگ پمپ و نگهداری آن
شنبه96/6/11آشنایی با تریاژ به روش ESI
سه شنبه96/6/28نحوه صحیح تزریق خون و فرآورده های خونی (هموویژیلانس)
پنجشنبه96/6/30کنترل عفونت و بهداشت محیط
 


مهر ماه 96

ایام هفته
تاریخنام دوره
دوشنبه96/7/3
آموزش دستگاه ونتیلاتور پرتابل
چهارشنبه96/7/5
نارسایی قلبی
دوشنبه96/7/10آموزش دستگاه ونتیلاتور پرتابل
 شنبه96/7/15کارگاه آموزشی گزارش نویسی جامع پرستاری
 یکشنبه96/7/30کنترل عفونت و بهداشت محیط
 
 

آبان ماه 96

ایام هفته
تاریخنام دوره
دوشنبه96/8/1
بررسی سطح هوشیاری
چهارشنبه96/8/8
گزارش نویسی  پرستاری
دوشنبه96/8/11اورژانس های تروما
 شنبه96/8/24آموزش حفاظت ایمنی و پدافند غیر عامل

 
آذر ماه 96

ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
 

دی ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
     
 

بهمن ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
     
     
     
 

اسفند ماه 96


ایام هفته
تاریخ نام دوره
     
     
     
     
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-29 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ